Galeria zdjęć

Oficialne logo OSP Chełmek

Okazjonalne logo OSP Chełmek

 

Kontakt

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHEŁMKU


Adres: 32-660 Chełmek
ul. Staicha 3,
powiat Oświęcim,
woj. małopolskie
Telefon: (33)8461888
lub 8462710
Konto: Bank BGŻ BNP
Paribas SA
83 2030 0045 1110 0000 0420 8120
NIP: 549-210-33-68
Regon: 357988710
KRS: 0000027006
mail: ospchelmek@onet.pl

Imieniny

Dziś mamy : Rafala Marcina
Zawiadomienie PDF Drukuj Email

Z a w i a d o mi e n i e


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku zwołuje na dzień 16.03.2019 r. na godz. 09,30 –pierwszy termin i godz. 10,00 drugi termin Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków OSP w Chełmku w budynku remizy OSP Chełmek: 32-660 Chełmek ul. Staicha 3 Obecność obowiązkowa, obowiązuje umundurowanie służbowe

Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania.
2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej.
3) Przyjęcie porządku zebrania
4) sprawy organizacyjne - wybory uzupełniające, zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu OG ZOSP RP w Chełmku
5) Wolne wnioski.
6) Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
7) Zakończenie zebrania

Zarząd OSP
w Chełmku
 
-->