W dniu 16 czerwca 2023 roku członkowie  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  z terenu Gminy Chełmek na zaproszenie Posła na Sejm RP druha Marka Sowy zwiedzali budynki Sejmu i Senatu.

Przybyłą drużynę z Chełmka na sali obrad  przywitała prowadząca obrady Sejmu V-ce marszałek Małgorzata Gosiewska.

Wycieczka była lekcja patriotyzmu dla młodych ludzi.

 

Zarząd Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Chełmku