Alojzy Strączek

„Nad grobem więcej warta
jest pamięć o dobrym czynie
niż tysiąc pochwał”
Niccolini

W sercach i pamięci pozostanie na zawsze…

Prawdziwość słów: „W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki” uzmysłowiliśmy sobie, kiedy w dniu 7 marca 2021 roku dotarła
do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Księdza Kanonika Alojzego Strączka, honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.

Ksiądz Alojzy w latach 1982 – 2008 był proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku i w naszej pamięci pozostanie jako kapłan, który w ciągu 26 lat duszpasterzowania i pracy na rzecz społeczności lokalnej doskonale wypełniał powierzone
mu obowiązki. Dokonał tak wiele dobrego, że odcisnął trwały ślad w historii miejscowego kościoła.
Sprawowanie pieczy nad naszą wspólnotą wiernych rozpoczął w trudnych czasach stanu wojennego. Jednak fakt ten nie przeszkodził Księdzu w organizowaniu życia parafialnego
i motywowaniu do działania parafian, a w tym i nas – strażaków. Zachęceni przez Księdza Kanonika zaczęliśmy uroczyście obchodzić Dzień Strażaka i Święto Niepodległości połączone z uroczystą mszą
z udziałem sztandaru strażackiego.
Ksiądz Proboszcz Alojzy Strączek był zwolennikiem budowy nowej remizy OSP w Chełmku
i w 2005r. nie tylko poświęcił plac przeznaczony pod budowę, ale stał się również sygnatariuszem aktu erekcyjnego i osobiście dokonał jego wmurowania. W czerwcu 2006 r. wraz z księdzem dziekanem Krzysztofem Straubem i kapelanem strażaków ks. Władysławem Kuligiem poświęcił nowo wybudowaną remizę.
Wdzięczni za zaangażowanie w życie strażackie postanowiliśmy w 2005 r. nadać Księdzu Proboszczowi tytuł HONOROWEGO CZŁONKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMKU.
Pragniemy podkreślić, że Ksiądz Kanonik po odejściu na emeryturę w 2008 r. nadal aktywnie uczestniczył w życiu naszej OSP.

W uroczystościach pogrzebowych Księdza Proboszcza, które odbyły się w kościele
pw. św. Mikołaja w Pcimiu, wzięła udział delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku. W imieniu strażaków mowę pożegnalną wygłosił dh Roman Witkowski.

Szacowny Księże Proboszczu, żegnamy Cię z wielkim smutkiem i żalem w sercu, głęboko przekonani o prawdziwości słów św. Jana XXIII: „Życie jest trochę jak morska podróż. Wyjeżdżamy żegnając się i płacząc z powodu oddalenia od osób nam drogich, ale oto, kiedy przybijamy do drugiego brzegu, są inne osoby, które stoją już w porcie i na nas czekają”.
Będziemy Cię pamiętać jako wspaniałego księdza, proboszcza oraz druha Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chełmku.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Zarząd OSP Chełmek