Sponsorzy

  • Urząd Miejski w Chełmku
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Starostwo Powiatowe
  • RP Scraper Leonard Postupalski
  • PH JANINA Tomasz Szpak
  • EUROSTYL – Miłosz Madeja
  • NWOS Chełmek