W dniu 02 kwietnia 2022 roku w remizie OSP Gorzów odbył się XIV Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmku.

Zjazd podsumował dotychczasową działalność Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chełmku oraz dokonał wyboru nowych władz na kadencje 2022 – 2026.

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmku zostali wybrani i objęli funkcje:

 Prezes Krzysztof Gaska                              

 V-ce Prezes Andrzej Saternus                          

 Komendant Gminny Andrzej Rybak

Sekretarz  Stanisław Klaja                           

Skarbnik Rafał Stachura                              

Członek Prezydium Marcin Gołąbek            

Członek Zarządu Diabełek Ryszard  

Członek Zarządu Kotlarz Patryk             

Członek Zarządu Skrzypiński Andrzej     

Wiśniowski Władysław         

Wybrano także organ nadzorujący Zarząd OG ZOSP RP w Chełmku tj, Komisję Rewizyjna w składzie:

          Przewodniczący Boruń Krzysztof                  

         Członek  Gembołyś Tomasz                 

         Członek  Stachura Karolina