Informacja

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbył się VIII Rajd Konny Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz

          Na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, co stało się już  tradycją wyznaczony został postój ułanów biorących udział w rajdzie, gdzie organizatorem odpoczynku byli: Dyrekcja Szkoły w Bobrku i OSP Chełmek.

          Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali: OSP Bobrek, OSP Chełmek, OSP Libiąż-Moczydło.

          Fundatorem poczęstunku byli: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, OSP Chełmek.