„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”    

Funkcja kronikarza OSP nie jest tworzona sztucznie. Spotkamy ją na przestrzeni dziejów w wielu organizacjach, a w przypadku organizacji ratowniczej, jaka jest OSP, wynika z potrzeby rejestracji dokonań straży dla naszych następców.  Zadaniem osoby spełniającą tę funkcję jest opisywanie zdarzeń przeszłych i bieżących. Musi doskonale znać wszystkie sprawy, aby móc je wiarygodnie przedstawiać w sporządzanej przez siebie kronice.

W naszej organizacji profesjonalnie pełnił funkcję kronikarza druh Romana Witkowski, dlatego z przykrością przyjęliśmy jego decyzję o rezygnacji. Zakomunikował ją na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OSP Chełmek 18 czerwca 2021 roku.

Pół wieku dokumentował historię naszej organizacji i gminy Chełmek.

Kroniki spisane przez dh Romana Witkowskiego zyskały uznanie na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym w następujących przeglądach:

  • Na wojewódzkim przeglądzie kronik w Alwerni w dniu 21.09.2012 r. kronika prowadzona przez dh Romana zajęła I miejsce.
  • Na XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Opatowie w dniach 28-30 września 2012 r., w którym brało udział 120 kronikarzy, kroniki prowadzone przez dh Romana Witkowskiego zostały wyróżnione.
  • Na wojewódzkim przeglądzie kronik OSP w dniu 25.08.2015 roku kronika prowadzona przez dh Romana została wyróżniona.
  • Na XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w dniach  11-14 września 2015 r., w którym udział brało 96 kronikarzy, kroniki prowadzone przez dh Romana Witkowskiego w ocenie jury Głównej Komisji Historycznej ZG OSP RP zostały uznane za wzorowe co jest jednoznaczne z zajęciem I miejsca.
  • Na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Warszawie, który odbył się w dniach 28-31 wrześniu 2018 roku kroniki prowadzone przez dh Romana zostały ponownie uznane za wzorowe. Na tym samym przeglądzie została wyróżniona monografia „Kronika wydarzeń, 125 lat Strażackiej Tradycji w Chełmku, 600 lat Chełmka”,  której współautorem był dh Roman Witkowski.

Przez cały okres swojej działalności społecznej dh Roman Witkowski angażował się w życie społeczne naszej miejscowości i wykazał szczególną troskę o sprawy Gminy i OSP Chełmek.

W imieniu wszystkich członków OSP Chełmek składam podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla dh Romana Witkowskiego za długoletnią i bezinteresowną współpracę oraz zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Ochotniczej Straży w Chełmku, a w szczególności za dokumentowanie naszej historii.

Doceniam cechy, którymi wyróżniał się w trakcie opisywania zdarzeń przeszłych i bieżących: dokładność, obiektywizm i prostota przekazu.

Redagując kronikę, niewątpliwie przyświecały mu słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”.

Druhowi Romanowi życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i nieustanej pogody ducha. Niech fascynacja historią pożarnictwa nie mija, a przerodzi się w dalszą współpracę.

 

Prezes OSP Chełmek

Krzysztof Gaska