Informacja

W sercach i pamięci

pozostanie na zawsze….

 

 

W dniu 19 marca 2023 roku dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu druha Romana Witkowskiego.

Druh Roman Witkowski wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku w dniu 09 lutego 1969 roku. Od tego czasu  do 1983 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 1983 – 1985 oraz 1988 – 2021 Druh Roman pełnił funkcję Sekretarza Zarządu  OSP Chełmek.  Wnosił także szereg inicjatyw do prac Zarządu.

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chełmku , a w latach 2003 – 2017 Prezesa tego Zarządu.

Druh Roman Witkowski przez szereg lat swojej działalności w OSP Chełmek zajmował się dokumentowaniem naszej działalności prowadząc Kronikę OSP Chełmek. Zwieńczeniem tej działalności było wydanie w 2016 roku książki pod tytułem  „Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku to Również Historia Naszej Gminy”, której był jednym z głównych współautorów.

Za swoją działalność kronikarską był wielokrotnie nagradzany na przeglądach Kronik OSP – 2012 roku Opatów, 2015 roku Kazimierz Dolny, 2018 roku Warszawa.

          Przez cały okres swojej działalności społecznej dh Roman Witkowski angażował się w życie społeczne naszej miejscowości i wykazał szczególną troskę o sprawy Gminy i OSP Chełmek.        

            Roman Witkowski był uhonorowany  wieloma odznaczeniami korporacyjnymi w tym „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicz” i państwowych w tym „Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Cześć Jego Pamięci

Zarząd OSP Chełmek

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22.03.2023 r. o godz. 15:00 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku przy ul. Słowackiego 13.