Szkolenie

W dniach 29.07.2022 r. – 31.08.2022 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych dla 34 ochotników. Część teoretyczna szkolenia odbywała się zdalnie (wykorzystano metodę nauczania na odległość korzystając z Platformy Szkoleniowej Małopolskich Strażaków). W ramach szkolenia odbyło się także szkolenie z zakresu współdziałania z SP  ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie zakończone egzaminem ukończyło 28 słuchaczy.

Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło trzech druhów OSP Chełmek : Mateusz Celarek, Damian Grabiec, Konrad Matysik.