Rajd Konny

Rajd Konny Szlakiem Ucieczki rot. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz w dniu 30.04.2021 roku.
To już kolejny Rajd organizowany przez Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich II Pluton Chrzanów przy współudziale OSP Chełmek.
Rajd rozpoczął się na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz od złożenia kwiatów pod ściana śmierci.
Na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku wyznaczony został postój ułanów biorących udział w Rajdzie.
Ułani byli witani przez dzieci, które witając przybywających ułanów odśpiewały „Mazurek Dąbrowskiego”.
Meldunek Burmistrzowi Chełmka złożył Dowódca IV szwadronu Ryszard Sobieraj.
Po krótkim postoju uczestnicy rajdu wyruszyli w dalszą trasę w kierunku Alwerni i dalej do Nowego Wiśnicza.