Informacja

„Nad grobem więcej warta

jest pamięć o dobrym czynie

niż tysiąc pochwał”

Niccolini

                                  

W sercach i pamięci pozostanie na zawsze…

Prawdziwość słów: „W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki” uzmysłowiliśmy sobie, kiedy w dniu 9 marca 2023 roku dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Naczelnika Druha Stanisława Smolenia, honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.

Druh Stanisław Smoleń wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  naszej OSP
w 1981 r. W 1985 roku stał się pełnoprawnym strażakiem i od początku, niezależnie od tego, czy uczestniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, czy startował w zawodach sportowo – pożarniczych, cały czas był dyspozycyjny. W 1992 roku przeszedł chrzest bojowy, uczestnicząc w gaszeniu jednego z największych pożarów w Europie – lasów w Kuźni Raciborskiej.

Stanisław Smoleń był wieloletnim opiekunem młodzieży strażackiej. Warto podkreślić, że od 21 lat pełnił funkcje Naczelnika i Wiceprezesa Zarządu OSP Chełmek. To jedna strona jego strażackiego życiorysu, ta druga to ogrom pracy fizycznej i organizacyjnej, jaki włożył
w działalność OSP.

Druh Stanisław nie lubił rozgłosu, nigdy nie obnosił się z tym, co robi. Przepełniony skromnością i pokorą w swojej służbie drugiemu człowiekowi kierował się życzliwością, dla każdego miał otwarte serce. Nie dbał o zaszczyty, toteż nie zawsze ich dostępował. Jak na strażaka społecznika przystało, uważał, że może z siebie dać coś więcej, zamiast oczekiwać od innych, że mu coś ofiarują, czymś go nagrodzą, wyróżnią.

Nie tylko OSP, ale również społeczność Chełmka straciła niezwykle wartościowego, oddanego sprawie, zaangażowanego w działalność na rzecz swojej gminy, skromnego, ciepłego człowieka.

                                                                                                             Zarząd

                                                                                                        OSP Chełmek