Święto niepodległości 2022

Tegoroczne obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie Chełmek rozpoczęły się o uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Chełmku. O godzinie 12:00 odmówiono Anioł Pański pod tablica upamiętniającą poległych w obronie Chełmka a następnie odbył się przemarsz ulicami Słowackiego i Grunwaldzką pod Pomnik Grunwaldzki na wzgórzu Skała, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Pod pomnikiem Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz Radnymi Rady Miejskiej w Chełmku, członkami OSP Chełmek, harcerzami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, nauczycielami, młodzieżą i dziećmi z gminy Chełmek złożyli kwiaty i oddali hołd naszym Rodakom, którzy oddali to co najcenniejsze – swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Cześć ich pamięci !

Po uroczystościach zaprosiliśmy uczestników na okolicznościowe spotkanie w naszej remizie.

Szkolenie

W dniach 29.07.2022 r. – 31.08.2022 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych dla 34 ochotników. Część teoretyczna szkolenia odbywała się zdalnie (wykorzystano metodę nauczania na odległość korzystając z Platformy Szkoleniowej Małopolskich Strażaków). W ramach szkolenia odbyło się także szkolenie z zakresu współdziałania z SP  ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie zakończone egzaminem ukończyło 28 słuchaczy.

Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło trzech druhów OSP Chełmek : Mateusz Celarek, Damian Grabiec, Konrad Matysik.

Zawody 2022

W sobotę 17 września 2022 na stadionie sportowym w Centrum Sportowym w Chełmku przeprowadzono dziesiąte powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 19 drużyn. Organizatorem byli Oddział Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu oraz Oddział Gminny ZOSP RP w Chełmku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Oświęcimski dh Andrzej Skrzypiński oraz Burmistrz Chełmka dh Andrzej Saternus.

Gości oraz uczestników zawodów przywitał wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu dh Tomasz Tyran.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Michał Żydek.

O zabezpieczenie medyczne zawodów zadbała Zintegrowana Służba Ratownicza.

Techniczną stronę zawodów zabezpieczały: OSP Gorzów i OSP Chełmek

Catering dla uczestników zawodów zabezpieczała OSP Chełmek

Medialna stronę zabezpieczał: MOKSiR Chełmek, OSP Chełmek

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach drużyny:

seniorzy: męskie i kobiece,

młodzieżowe drużyny pożarnicze męskie i żeńskie,

musztra wszystkie kategorie,

ćwiczenie bojowe,

sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

rozwinięcie bojowe,

bieg sztafetowy.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

MDP żeńskie:

1. miejsce z wynikiem 1006 pkt MDP OSP Włosienica

2. miejsce z wynikiem989 pkt MDP OSP Bór

3. miejsce z wynikiem981 pkt MDP OSP Polanka Wielka

4. miejsce z wynikiem936 pkt MDP OSP Łęki

MDP męskie:

1. miejsce z wynikiem 1028 pkt MDP OSP Polanka Wielka

2. miejsce z wynikiem 1027 pkt MDP OSP Włosienica

3. miejsce z wynikiem 991 pkt MDP OSP Jawiszowice

4. miejsce z wynikiem 969 pkt MDP OSP Malec

5. miejsce z wynikiem 915 pkt MDP OSP Bobrek

Grupa – kobiece drużyny pożarnicze:

1. miejsce z wynikiem 139 pkt OSP Włosienica

2. miejsce z wynikiem 146 pkt OSP Brzeszcze

3. miejsce z wynikiem 153 pkt OSP Poręba Wielka

4. miejsce z wynikiem 201 pkt OSP Gorzów

Grupa – męskie drużyny pożarnicze:

1. miejsce z wynikiem 109 pkt OSP Brzezinka

2. miejsce z wynikiem 116 pkt OSP Bór

3. miejsce z wynikiem 118 pkt OSP Poręba Wielka

4. miejsce z wynikiem 124 pkt OSP Malec

5. miejsce z wynikiem 125 pkt OSP Jawiszowice

6. miejsce z wynikiem 194 pkt OSP Gorzów.

WYNIKI KONKURENCJI MUSZTRY:

MDP dziewczęta:

 • Łęki,
 • Polanka Wielka,
 • Włosienica,
 • Bór

MDP chłopcy:

 • Jawiszowice,
 • Polanka Wielka,
 • Włosienica,
 • Malec

Seniorki:

 • Poręba Wielka,
 • Włosienica,
 • Brzeszcze

Seniorzy:

 • Poręba Wielka,
 • Brzezinka,
 • Bór,
 • Jawiszowice,
 • Malec

Został także wybrany najlepszy oddział w powiecie oświęcimskim, a został nim Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Oświęcimiu. Puchar przechodni z rąk starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego odebrał Prezes ZOMG ZOSP RP w Oświęcimiu dh Wojciech Chrzan.

Na zakończenie zawodów Burmistrz Chełmka dh Andrzej Saternus pogratulował uczestnikom osiągniętych wyników i zaprosił uczestników jak i widzów na biesiadę strażacką.

 

Dni Strażaka

W dniu 21 maja 2022 r starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński uczestniczył w obchodach gminnych Dnia Strażaka, które odbyły się w remizie OSP w Gorzowie. Na ręce Krzysztofa Gąski, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmku wręczył list gratulacyjny. Przekazał strażakom wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla ich działalności.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmku Gąska podziękował władzom OSP Gorzów za podjęcie się roli gospodarza tegorocznych gminnych uroczystości z okazji strażackiego święta.

Inwestowanie w sprzęt dla naszych jednostek OSP to nie kupowanie kolejnych zabawek, to inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne, o czym niejednokrotnie się przekonywaliśmy w ostatnim czasie, m.in. pożar w strefie przemysłowej w Chełmku, pożar budynków i traw w Bobrku i Gorzowie. Obecnie koniecznością jest wymiana bardzo wyeksploatowanych samochodów w OSP Bobrek i Chełmek – podkreślił Prezes Krzysztof Gąska.

Starosta Andrzej Skrzypiński podkreślił, że Powiat Oświęcimski w ramach swoich możliwości wspiera strażaków  poprzez dotacje do zakupu sprzętu. Zadeklarował, podobnie jak Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus chęć dofinansowania zakupu nowoczesnych wozów pożarniczych, jednakże, jak zaznaczył, na przeszkodzie stoi niezrozumiały, pozbawiony podstaw merytorycznych, brak wsparcia ze strony KSRG dla jednostek z Gminy Chełmek.

Obecna na uroczystości Radna Sejmiku Małopolskiego Kinga Skowrońska przekazała dla jednostek w Bobrku, Gorzowie i Chełmku węże strażackie.

Uroczyste obchody „Dnia Strażaka” były okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań dla wyróżniających ochotników.

W dniu 02 kwietnia 2022 roku w remizie OSP Gorzów odbył się XIV Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmku.

Zjazd podsumował dotychczasową działalność Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chełmku oraz dokonał wyboru nowych władz na kadencje 2022 – 2026.

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmku zostali wybrani i objęli funkcje:

 Prezes Krzysztof Gaska                              

 V-ce Prezes Andrzej Saternus                          

 Komendant Gminny Andrzej Rybak

Sekretarz  Stanisław Klaja                           

Skarbnik Rafał Stachura                              

Członek Prezydium Marcin Gołąbek            

Członek Zarządu Diabełek Ryszard  

Członek Zarządu Kotlarz Patryk             

Członek Zarządu Skrzypiński Andrzej     

Wiśniowski Władysław         

Wybrano także organ nadzorujący Zarząd OG ZOSP RP w Chełmku tj, Komisję Rewizyjna w składzie:

          Przewodniczący Boruń Krzysztof                  

         Członek  Gembołyś Tomasz                 

         Członek  Stachura Karolina

„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”    

Funkcja kronikarza OSP nie jest tworzona sztucznie. Spotkamy ją na przestrzeni dziejów w wielu organizacjach, a w przypadku organizacji ratowniczej, jaka jest OSP, wynika z potrzeby rejestracji dokonań straży dla naszych następców.  Zadaniem osoby spełniającą tę funkcję jest opisywanie zdarzeń przeszłych i bieżących. Musi doskonale znać wszystkie sprawy, aby móc je wiarygodnie przedstawiać w sporządzanej przez siebie kronice.

W naszej organizacji profesjonalnie pełnił funkcję kronikarza druh Romana Witkowski, dlatego z przykrością przyjęliśmy jego decyzję o rezygnacji. Zakomunikował ją na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OSP Chełmek 18 czerwca 2021 roku.

Pół wieku dokumentował historię naszej organizacji i gminy Chełmek.

Kroniki spisane przez dh Romana Witkowskiego zyskały uznanie na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym w następujących przeglądach:

 • Na wojewódzkim przeglądzie kronik w Alwerni w dniu 21.09.2012 r. kronika prowadzona przez dh Romana zajęła I miejsce.
 • Na XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Opatowie w dniach 28-30 września 2012 r., w którym brało udział 120 kronikarzy, kroniki prowadzone przez dh Romana Witkowskiego zostały wyróżnione.
 • Na wojewódzkim przeglądzie kronik OSP w dniu 25.08.2015 roku kronika prowadzona przez dh Romana została wyróżniona.
 • Na XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w dniach  11-14 września 2015 r., w którym udział brało 96 kronikarzy, kroniki prowadzone przez dh Romana Witkowskiego w ocenie jury Głównej Komisji Historycznej ZG OSP RP zostały uznane za wzorowe co jest jednoznaczne z zajęciem I miejsca.
 • Na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Warszawie, który odbył się w dniach 28-31 wrześniu 2018 roku kroniki prowadzone przez dh Romana zostały ponownie uznane za wzorowe. Na tym samym przeglądzie została wyróżniona monografia „Kronika wydarzeń, 125 lat Strażackiej Tradycji w Chełmku, 600 lat Chełmka”,  której współautorem był dh Roman Witkowski.

Przez cały okres swojej działalności społecznej dh Roman Witkowski angażował się w życie społeczne naszej miejscowości i wykazał szczególną troskę o sprawy Gminy i OSP Chełmek.

W imieniu wszystkich członków OSP Chełmek składam podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla dh Romana Witkowskiego za długoletnią i bezinteresowną współpracę oraz zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Ochotniczej Straży w Chełmku, a w szczególności za dokumentowanie naszej historii.

Doceniam cechy, którymi wyróżniał się w trakcie opisywania zdarzeń przeszłych i bieżących: dokładność, obiektywizm i prostota przekazu.

Redagując kronikę, niewątpliwie przyświecały mu słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”.

Druhowi Romanowi życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i nieustanej pogody ducha. Niech fascynacja historią pożarnictwa nie mija, a przerodzi się w dalszą współpracę.

 

Prezes OSP Chełmek

Krzysztof Gaska

Nie umiera Ten, kto trwa w sercach i pamięci Naszej

Pamiętając o zmarłych członkach OSP Chełmek przedstawiciele OSP odwiedzili w minionych dniach Ich groby.

W imieniu strażackiej społeczności złożyli na Ich grobach kwiaty i zapalili znicze. Także pod obeliskiem przed remiza OSP Chełmek upamiętniającym wszystkich zmarłych strażaków zapalono znicze.

 

Pożegnanie księdza druha Rafała

W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku w Parafii Pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku odbyło się pożegnanie odchodzącego z parafii po ośmiu latach posługi kapłańskiej księdza druha Rafała Ryczka.
W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, dzieci, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.
Ksiądz druh Rafał wygłosił swoje ostatnie kazanie, dziękując za czas posługi duszpasterskiej w parafii, przepraszając za popełnione błędy, szczególnie osoby, które mogły się poczuć urażone szorstkim potraktowaniem. Prosił o pamięć oraz modlitwę w Jego intencji.
Ksiądz proboszcz Bogdan Brodowski jak również przedstawiciele mieszkańców parafii w ciepłych słowach pożegnali księdza druha Rafała, dziękując za czas posługi, wyrażając nadzieję, że będzie On częstym gościem w naszej parafii.
Były kwiaty i wzruszenia.
W imieniu OSP Chełmek życzenia przekazał dh Sławomir Morys.
CZCIGODNY KSIĘŻE RAFALE
„Słonecznik zawsze obraca się okrągłą, żółtą tarczą do słońca. Tak jak słonecznik wskazuje, z której strony świeci słońce – tak Ty pokazywałeś nam Pana Jezusa”. Słowa Jana Twardowskiego – księdza, duszpasterza, poety, najpiękniej obrazują Twoją owocną, ośmioletnią pracę w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku oraz zaangażowanie w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku. Lat kilka byłeś z nami, dlatego, kiedy odchodzisz, bo będziesz służył Bogu i ludziom w innej parafii, brać strażacka żegna Cię ze smutkiem.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności za otrzymane od Ciebie duchowe dary.
Oto osiem lat upływa,
jak wśród zmagań, czasem burz
rozpocząłeś pierwsze swoje żniwa
na tym ugorze naszych dusz.
I choć czasem dokoła było szaro
i ponad siły nieraz trud –
zawsze z ochotą, życzliwością, zawsze z wiarą
wiodłeś ku niebu wierny, nie tylko strażacki, lud!
A fakt, że Ci dobrego humoru nie brakowało, to tylko atut Twój!
Niechaj tu – na ziemi, w cieniu Krzyża,
który ochotnie chcemy nieść –
do Boga słowo Twe nas zbliża
i niechaj głosi Maryi cześć
Księże Rafale, szczególne podziękowania składamy za odprawiane msze święte z okazji Dnia Strażaka i 125. rocznicy istnienia OSP Chełmek, udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, za wspólną organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz posługę w ostatniej drodze zmarłych strażaków naszej jednostki.
Drogi księże, druhu Rafale, można o Twojej działalności mówić bez końca, ale nieubłagany czas każe nam zakończyć słowami życzeń i zapewnieniem, że na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

„Ty w Apostołów krocząc święte ślady
O Bogu nauczasz liczne gromady.
W serca parafian rzucasz blask nadziei,
Ufną miłością zagrzewasz do wiary
Ducha Bożego niesiesz święte dary.

Błogosławione niech będą Twoje ręce
przez które łaski płyną,
błogosławione niech będą Twe usta
głoszące Bożą nowinę.

Błogosławione niech będzie Twoje serce,
gdy w trudach kocha ludzi
i w sercach innych umiłowanie
prawdy i dobra budzi”.

W dniu dzisiejszym każda członkini i członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, chociaż symbolicznie, ściska Twoje dłonie, zapewniając Cię o wdzięcznej pamięci.
Prosimy księże Rafale, abyś o nas pamiętał. Odwiedzaj naszą OSP, odwiedzaj Chełmek. Zawsze będziesz mile widziany!
Szczęść Boże, drogi druhu, księże Rafale.

Chełmek, 22 sierpnia 2021 r. Członkowie OSP Chełmek

Rajd Konny

Rajd Konny Szlakiem Ucieczki rot. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz w dniu 30.04.2021 roku.
To już kolejny Rajd organizowany przez Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich II Pluton Chrzanów przy współudziale OSP Chełmek.
Rajd rozpoczął się na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz od złożenia kwiatów pod ściana śmierci.
Na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku wyznaczony został postój ułanów biorących udział w Rajdzie.
Ułani byli witani przez dzieci, które witając przybywających ułanów odśpiewały „Mazurek Dąbrowskiego”.
Meldunek Burmistrzowi Chełmka złożył Dowódca IV szwadronu Ryszard Sobieraj.
Po krótkim postoju uczestnicy rajdu wyruszyli w dalszą trasę w kierunku Alwerni i dalej do Nowego Wiśnicza.

Alojzy Strączek

„Nad grobem więcej warta
jest pamięć o dobrym czynie
niż tysiąc pochwał”
Niccolini

W sercach i pamięci pozostanie na zawsze…

Prawdziwość słów: „W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki” uzmysłowiliśmy sobie, kiedy w dniu 7 marca 2021 roku dotarła
do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Księdza Kanonika Alojzego Strączka, honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.
czytaj dalej »