TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

5 kwietnia 2023 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jego głównym celem jest popularyzowanie wśród młodych znajomości przepisów, zasad postępowania podczas pożaru, historii i tradycji strażackiej, a także umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.

Eliminacje na szczeblu gminnym zostały przeprowadzone w formie pisemnej dla trzech grup wiekowych: dla klas 1-4 , klas 5-8, młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było napisanie testu składającego się z 25 pytań a następnie udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania przed komisją.

W wyniku zaciętej rywalizacji:

w pierwszej grupie wiekowej I miejsce zdobył Wojciech Pietrzak, II miejsce Maciej Hutniczak,  III miejsce Dominik Puchała

w drugiej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Laura Dziewit, II miejsce Sebastian Mucha, III miejsce Karol Kowalczyk

w trzeciej grupie wiekowej I miejsce Antoni Pająk, II miejsce Piotr Szostek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Prezesa OSP Chełmek pamiątkowe dyplomy oraz medale, a zdobywcy czołowych miejsc statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Chełmku, OSP Bobrek, Chełmek i Gorzów oraz IPA Region Wadowice.