Zarząd

Zarząd OSP:

Krzysztof Gąska – Prezes

Stanisław Smoleń – Wiceprezes/Naczelnik

Tomasz Gembołyś – Z-ca naczelnika

Roman Witkowski – Sekretarz

Włodzimierz Świdergał – Skarbnik

Agnieszka Smółka – Gospodarz

Marcin Kołaciak – Członek

Jerzy Figa – Członek

Lesław Oleksy – Członek

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Klaja – Przewodniczący

Sławomir Morys – Sekretarz

Katarzyna Żołdak – Członek