Wspomnienie

Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

i uporczywie Go nie ma”

Wisława Szymborska

 

 

W dniu 25 kwietnia 2023 r. dotarła do nas smutna wiadomość, niespodziewanie na wieczną służbę odszedł Druh Jerzy Figa.

Dh Jerzy Figa do OSP wstąpił 49 lat temu i od tego czasu zaczęła się jego pasja związana z niesieniem pomocy innym w trudnych sytuacjach spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami losowymi.

W trudnych latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku Dh Jerzy Figa dużo czasu i umiejętności poświęcał prawnemu i organizacyjnemu funkcjonowania naszej OSP – dokumentacja prawna, osobowa, gospodarcza, których do tego czasu nie było. W tamtym czasie pełnił funkcję Członka Zarządu i Sekretarza Zarządu OSP Chełmek, a następnie Członka Komisji Rewizyjnej, a do 2006 roku jej Przewodniczącego. Ponownie od 2006 roku został członkiem Zarządu, a od 2021 roku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu OSP Chełmek.

W 2011 roku Gminny Zjazd Delegatów OSP w Chełmku powierzył Dh Jerzemu funkcje Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP w Chełmku.

Dh Jerzy Figa oprócz pełnionych funkcji zawsze aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i gospodarczym,  a także promował naszą OSP. Zawsze godnie i z honorem zarówno dla niego jak i OSP nosił mundur strażacki i reprezentował naszą organizację na licznych uroczystościach lokalnych, kościelnych i jubileuszach naszych i  innych jednostek OSP na które chętnie wyjeżdżał.

Za swoją pracę na rzecz OSP odznaczony został Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz tytułem „Honorowy Członek OSP Chełmek”. W tym roku Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP  nadało Dh Jerzemu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza  w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacnianiu  Związku.

 

 

Zarząd OSP Chełmek