Rajd konny

Tradycyjnie, na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, wyznaczony został postój ułanów biorących udział w IX Rajdzie Konnym Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz.
Ułanów przywitały dzieci i młodzież ze szkoły w Bobrku oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
Po krótkim postoju i poczęstunku w Bobrku ułani wyruszyli w dalszą podróż w kierunku Alwerni.
Poczęstunek przy szkole w Bobrku sfinansowali:
– Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński
– Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
Organizatorem popasu w Bobrku byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku i szkoła w Bobrku.
Trasę rajdu na terenie Oświęcimia i Bobra zabezpieczały OSP Bobrek i Chełmek.